International Police Association

Antwerpen

De « International Police Association » is de grootste vereniging die actieve en op rust gestelde politieambtenaren zonder onderscheid van rang, geslacht, ras, kleur, taal, filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging over heel de wereld verenigt. Zij werd op 1 januari 1950 gesticht door Arthur TROOP, sergeant bij de politie te Lincolnshire in Engeland. Zijn ideaal wordt heden nagestreefd door meer dan 350.000 aangesloten leden uit meer dan 60 landen. De Belgische Sectie werd in 1953 onder impuls van Martin BECK opgericht.

 

Het motto van de vereniging in het Esperanto luidt: « SERVO PER AMIKECO » en betekent:

 

« DIENEN DOOR VRIENDSCHAP ».

 

Wat biedt IPA ?
- Aanknopen en versterken van de vriendschapsbanden onder collega's in binnen- en buitenland.
- Culturele uitwisseling en contacten op nationaal en internationaal niveau door verspreiding van een tijdschrift en allerlei activiteiten zoals reizen, congressen, sportmanifestaties, dansavonden, toeristische uitstappen en bezoeken.
- Seminaries over politiethema's in het opleidingsen vormingscentrum Gimborn (Duitsland).